|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกวิชา
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อเรา
ติดต่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
หลักสูตร
ปวช.
ปวส.
MEP
ปริญญาตรี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 155  
เข้าชมปีนี้ : 5,641  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 34,037  
  ข้อมูลเกี่ยวกับแผนกวิชา


ประวัติแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
เมื่อปี  พ.ศ.  2503  โรงเรียนการช่างสงขลาได้เปิดแผนกวิชาช่างไฟฟ้าขึ้น  โดยได้รับทุนช่วยเหลือจากองค์การ  สปอ.  รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ชั้น ม.3  และประโยคอาชีวศึกษาตอนต้นเข้าเรียน  เปิดทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนการช่างสงขลา  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  จนถึง  พ.ศ. 2513 
ในปี  พ.ศ. 2514  ได้ย้ายมาทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนเทคนิคสงขลา  (ชื่อเดิมโรงเรียนการช่างสงขลา)  เลขที่  191/1  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ในปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา”  และเปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่”  ในปัจจุบัน

ประวัติแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
                เมื่อปี  พ.ศ.  2503  โรงเรียนการช่างสงขลาได้เปิดแผนกวิชาช่างไฟฟ้าขึ้น  โดยได้รับทุนช่วยเหลือจากองค์การ  สปอ.  รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ชั้น ม.3  และประโยคอาชีวศึกษาตอนต้นเข้าเรียน  เปิดทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนการช่างสงขลา  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  จนถึง  พ.ศ. 2513 
                ในปี  พ.ศ. 2514  ได้ย้ายมาทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนเทคนิคสงขลา  (ชื่อเดิมโรงเรียนการช่างสงขลา)  เลขที่  191/1  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ในปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา”  และเปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่”  ในปัจจุบัน

ประวัติแผนกวิชาช่างไฟฟ้า 
                เมื่อปี  พ.ศ.  2503  โรงเรียนการช่างสงขลาได้เปิดแผนกวิชาช่างไฟฟ้าขึ้น  โดยได้รับทุนช่วยเหลือจากองค์การ  สปอ.  รับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา  ชั้น ม.3  และประโยคอาชีวศึกษาตอนต้นเข้าเรียน  เปิดทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนการช่างสงขลา  ตำบลบ่อยาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  จนถึง  พ.ศ. 2513 
                ในปี  พ.ศ. 2514  ได้ย้ายมาทำการสอนอยู่ที่โรงเรียนเทคนิคสงขลา  (ชื่อเดิมโรงเรียนการช่างสงขลา)  เลขที่  191/1  ถนนกาญจนวนิช  ตำบลคอหงส์  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ในปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา”  และเปลี่ยนชื่อเป็น  “วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่”  ในปัจจุบัน