|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบฐานศิษฐ์เก่า
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
ปฏิทินกิจกรรม
ผลงานนักเรียนน
ผลงานนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลรายวิชา
3901-2119 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3900-0009 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3901-2004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย
3901-2006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ข้อมูลครู
ครูกัมพล ชาญเชิงพานิช
ครูสมนึก คุณากรพิสุทธิ์
ครูจงศิริ เรืองทองเมือง
ครูพัลลภ มานพ
ครูสมยศ โกรัมย์
ครูนงลักษณ์ ไชยศรี
ครูนุชนาถ ขวัญเซ่ง
ครูสิทธิชัย ฤทธิเดช
ครูปริญญา ถาวโรฤทธิ์
ครูกิตติวัฒน์ คงศรี
ครูนพวัฒน์ พจนฤทธิ์
ครูสุรวุฒิ พูลสวัสดิ์
ครูวิศรุต รัตนอุบล
ครูปณิธาน ธัมมิกะกุล
กิจกรรมทัศนะสึกษาดูงาน
ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
กิจกรรมปี 2558-โครงการพัฒนาวัด
กิจกรรมปี 2558-โครงการเก็บขยะชายหาดชลาทัศน์
กิจกรรมปี 2558-โครงการ IT Game
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 0  
เข้าชมเดือนนี้ : 109  
เข้าชมปีนี้ : 4,897  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 26,904  
  3901-2006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์


1. พื้นฐานเกี่ยวกับ www    
         พื้นฐาน www

2. การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
         
การออกแบบพัฒนาเวบ
         พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์

3. การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5
              การใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5
           การจัดและตกแต่งข้อความ
           การสร้างตาราง
           การสร้างจุดเชื่อมโยง
           การแต่งเว็บเพจด้วยรูปภาพ
           การใช้มัลติมีเดียบนเว็บเพจ
           การสร้างเฟรม
           การสร้างฟอร์ม
           การสร้างเลเยอร์
           การอัพโหลดเว็บเพจขึ้นสู่อินเทอร์เน็ต