|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ระบบฐานศิษฐ์เก่า
แผนที่ตั้งวิทยาลัย
ปฏิทินกิจกรรม
ผลงานนักเรียนน
ผลงานนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลรายวิชา
3901-2119 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3900-0009 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3901-2004 ระบบปฏิบัติการเครื่องแม่ข่าย
3901-2006 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
ข้อมูลครู
ครูกัมพล ชาญเชิงพานิช
ครูสมนึก คุณากรพิสุทธิ์
ครูจงศิริ เรืองทองเมือง
ครูพัลลภ มานพ
ครูสมยศ โกรัมย์
ครูนงลักษณ์ ไชยศรี
ครูนุชนาถ ขวัญเซ่ง
ครูสิทธิชัย ฤทธิเดช
ครูปริญญา ถาวโรฤทธิ์
ครูกิตติวัฒน์ คงศรี
ครูนพวัฒน์ พจนฤทธิ์
ครูสุรวุฒิ พูลสวัสดิ์
ครูวิศรุต รัตนอุบล
ครูปณิธาน ธัมมิกะกุล
กิจกรรมทัศนะสึกษาดูงาน
ปีการศึกษา 2559
กิจกรรมชมรมวิชาชีพ
กิจกรรมปี 2558-โครงการพัฒนาวัด
กิจกรรมปี 2558-โครงการเก็บขยะชายหาดชลาทัศน์
กิจกรรมปี 2558-โครงการ IT Game
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 111  
เข้าชมปีนี้ : 4,899  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 26,906  
  3900-0009 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


1.พื้นฐารสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
               
พื้นฐารสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

2. ประเภทของเครือข่าย
                
ประเภทของเครือข่าย

3. รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย
                
รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย

4. อุปกร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
                 
อุปกร์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

6. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
                  
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

     6.1 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
                 
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

7. การรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย
                 
การรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย