ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  รูปกิจกรรม อบรม GoogleCassroom 10 มิถุนายน 2559 
  รายละเอียดการไปทัศนศึกษา 
  นักศึกษาปัจจุบัน IT ทุกชั้นปี ทุกคน ตอบแบบสำรวจด้วยครับ แบบสำรวจ ผู้ที่มีความประสงค์ไปทัศนศึกษา กรุง 
  ตารางเรียน นักศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปีการศึกษาที่ 1/2559 
  กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 
  สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ จากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  
มีข้อมูลทั้งหมด  6  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1