ประเภท : กิจกรรมชมรมวิชาชีพ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
   ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นำนักศึกษาให้บริการติดตั้ง/เพิ่มจุดให้บริการ Wifi ภายในวิทยาลัยเกษตรและเทค 
  กิจกรรม งานบายเนียร์ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  31 มกราคม 2559 ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
  ร่วมกันทำบุญ ตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ วันที่ วันพฤหัสบดี ที่7 มกราคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใ 
  การอบรม google classroom 
  ณะครู-นักเรียน โรงเรียนโสต เข้าอวยพรปีใหม่ภาควิชาไอทีและวิทยาลัย  
  ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมอบรม microsoft 
  Training Tecnique :KODU KUP Thailand 2016 
มีข้อมูลทั้งหมด  8  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1