|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล CVM&Excellent Center
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน ตารางสอน
ตารางเรียน ปวช.1-3 ปีการศึกษา1/2565
ตารางเรียน ปวส.1-2 ปีการศึกษา1/2565
ตารางสอนครู1/2565
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.2562 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โครงสร้างหลักสูตร ปวส.
โครงสร้างหลักสูตร ปวส.2563 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
แผนการเรียน ปวช. และ ปวส.
แผนการเรียน ปวช. รหัส6320103
แผนการเรียน ปวช. รหัส6420103
แผนการเรียน ปวช. รหัส6520103
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ปกติ
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ม.6
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ทวิภาคี
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ปกติ
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ม.6
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ทวิภาคี
ข้อมูลครู
1. นายสมพงษ์ นนทพันธ์
2. นายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
3. ครูบุญชม รามณรงค์
4. ครูมีชัย คองประชุม
5. นางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
6. นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
7. นายมงคลฤกษ์ ทองมาก
8. นายเอกชัย แก้วขวัญ
9. นางสาว ธมลวรรณ จันทร์คล้าย
10. ครูสมศักดิ์ รอดนุ่น
11. ครูสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
12. ครูอธิพงษ์ สังข์ทอง
13. ครูชาญรวี กายพันธ์
14. นางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
15. นางสาวฐิติกานต์ คชกาญจน์
16. นางสาวปุณณภา อิสโร
17. นายนพรัตน์ กาญจนันท์
18. นายนันทยศ จินดาวงศ์
19. นายกฏจมากัณฐ์ นพฤทธิ์
20. นายศักดิ์นรินทร์ รัตนมณี
21. ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สกูลวงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1. นางสาวชนากานต์ ปันสี
2. นางสาวโศจิรัตน์ มณีแสง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 283  
เข้าชมปีนี้ : 4,829  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 39,747  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดี กับ นายธเนศ นวลละออง นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญ [อ่าน : 18 ครั้ง] นักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ อบรมการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการเชื่อม Robot Welding 6 [อ่าน : 22 ครั้ง]
นักศึกษานศ.สทล.1/1-2 เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค และศึกษาดูงา [อ่าน : 13 ครั้ง] คณะครูภาควิชาเทคนิคโลหะอบรมการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับการเชื่อม Robot Welding 6 Axis [อ่าน : 27 ครั้ง]
อบรมการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ Robot Welding 6 Axis [อ่าน : 33 ครั้ง] เรื่อง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 20 ครั้ง]

   ข่าวสารวิชาการ

   ข่าวสารชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ

   ข่าวสารจากครูสมพงษ์ นนทพันธ์

   ข่าวสารจากครูสมศักดิ์ รอดนุ่น
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์แผนกวิชา [อ่าน : 15 ครั้ง]    ตรวจรับครุภัณฑ์หุ่นยนต์เชื่อม Robot Welding 6 Axis [อ่าน : 71 ครั้ง]
  NewsPhoto
โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์แผนกวิชา
โครงการทำดีเพื่อพ่อ ปลูกป่าชายเลน
ดูรายการทั้งหมด  
 
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  จัดการข้อมูลเว็บไซต์