|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล CVM&Excellent Center
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน ตารางสอน
ตารางเรียนนักเรียน-นักศึกษา 2/2564
ตารางเรียนระดับ ปวช.-ปวส. 2/2560
ตารางสอนครู 1/59
ตารางเรียนระดับ ปวส. ภาคเรียน1/2559
ตารางเรียนระดับ ปวช. ภาคเรียน1/2559
Download ตารางสอนครูช่างเชื่อม 2/58
ตารางเรียนนักศึกษา 2/2558
ข้อมูลครู
1. นายสมพงษ์ นนทพันธ์
2. ครูบุญชม รามณรงค์
3. ครูมีชัย คองประชุม
4. นางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
5. นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
6. นายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
7. นายมงคลฤกษ์ ทองมาก
8. ครูสมศักดิ์ รอดนุ่น
9. ครูสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
10. ครูอธิพงษ์ สังข์ทอง
11. ครูชาญรวี กายพันธ์
12. นางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
13. นางสาวฐิติกานต์ คชกาญจน์
14. นางสาวปุณณภา อิสโร
15. นายนพรัตน์ กาญจนันท์
16. นายนันทยศ จินดาวงศ์
17. นายกฏจมากัณฐ์ นพฤทธิ์
18. นายธนพล ปัญจวงศ์
19. นายศักดิ์นรินทร์ รัตนมณี
20. ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สกูลวงค์
***นางสาวกนิษฐา ไพรมย์
***นางสาวนุชรี กำเหนิดดี
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 2  
เข้าชมเดือนนี้ : 460  
เข้าชมปีนี้ : 460  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 35,378  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. สงขลา สาขาช่างเชื่อมโลหะ และเทคนิคโลหะ(งานเชื่อมและตรวจสอบงานเชื่อ [อ่าน : 55 ครั้ง] เตรียมการการจัดการแข่งขันทักษะฯ ระดับ อศจ.สงขลา [อ่าน : 49 ครั้ง]
ศึกษาดูงานบริษัทเลิศวิลัยฯ [อ่าน : 74 ครั้ง] โครงการทำบุญแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ และสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง2561 [อ่าน : 2,054 ครั้ง]
ตารางกำหนดวันเวลาสอบปลายภาค1/2559 [อ่าน : 1,808 ครั้ง] ประกาศเสนอประชาวิจารณ์ชุดฝึกการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีเชื่อมประสาน [อ่าน : 1,973 ครั้ง]

   ข่าวสารวิชาการ

   ข่าวสารจากครูสมพงษ์ นนทพันธ์
อดีต [อ่าน : 2,588 ครั้ง] แข่งขันทักษะภาคใต้ [อ่าน : 1,876 ครั้ง]

   ข่าวสารจากครูสมศักดิ์
ข่าวการร่วมกิจกรรม [อ่าน : 2,749 ครั้ง] ทดสอบประกาศข่าวสาร [อ่าน : 1,832 ครั้ง]
  NewsPhoto
โครงการทำดีเพื่อพ่อ ปลูกป่าชายเลน
อดีต
ข่าวการร่วมกิจกรรม
ดูรายการทั้งหมด  
 
จัดการข้อมูลภาควิชา
  จัดการข้อมูล Administrator Only