|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล CVM&Excellent Center
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ตารางเรียน ตารางสอน
ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2/2565
ตารางเรียน ปวช.1-3 ปีการศึกษา2/2565
ตารางเรียน ปวส.1-2 ปีการศึกษา2/2565
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.2562 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
โครงสร้างหลักสูตร ปวช.2562ปรับปรุง2565
โครงสร้างหลักสูตร ปวส.
โครงสร้างหลักสูตร ปวส.2563 สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
แผนการเรียน ปวช. และ ปวส.
แผนการเรียน ปวช. รหัส6320103
แผนการเรียน ปวช. รหัส6420103
แผนการเรียน ปวช. รหัส6520103
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ปกติ
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ม.6
แผนการเรียน ปวส. รหัส6430103 ทวิภาคี
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ปกติ
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ม.6
แผนการเรียน ปวส. รหัส6530103 ทวิภาคี
ข้อมูลครู
1. นายอัคคกิตติ์ แก้วดำ
2. นายมงคลฤกษ์ ทองมาก
3. นายบุญชม รามณรงค์
4. นายสมพงษ์ นนทพันธ์
5. นายมีชัย คองประชุม
6. นางสาวกฤติกา ขาวนุ่น
7. นางสาวจิตติมา เส็มเจริญ
8. นายเอกชัย แก้วขวัญ
9. นางสาว ธมลวรรณ จันทร์คล้าย
10. นายสมศักดิ์ รอดนุ่น
11. นายสุทธิพงศ์ อนันตพันธุ์
12. นายอธิพงษ์ สังข์ทอง
13. นายชาญรวี กายพันธ์
14. นางสาวเกปรียา น้อมอ่อนศรี
15. นางสาวฐิติกานต์ คชกาญจน์
16. นางสาวปุณณภา อิสโร
17. นายนพรัตน์ กาญจนันท์
18. นายนันทยศ จินดาวงศ์
19. นายกฏจมากัณฐ์ นพฤทธิ์
20. นายศักดิ์นรินทร์ รัตนมณี
21. ว่าที่ ร.ต.หญิงเสาวลักษณ์ สกูลวงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
1. นางสาวชนากานต์ ปันสี
2. นางสาวโศจิรัตน์ มณีแสง
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 15  
เข้าชมเดือนนี้ : 169  
เข้าชมปีนี้ : 8,330  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 43,248  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน East Cost Vocational College Zone ,Malaysia เข้าศึกษาดูงานCVM&Excellent Center [อ่าน : 36 ครั้ง] การแข่งขันทักษะการเชื่อม และการตรวจสอบวัสดุงานเชื่อม ระดับ อศจ.สงขลา [อ่าน : 24 ครั้ง]
คณะครูเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563-2564 [อ่าน : 59 ครั้ง] โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 12 ต.ค. 2565 [อ่าน : 120 ครั้ง]
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (ฝึกงาน)/ฝึกอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 [อ่าน : 78 ครั้ง] กำหนดการเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ [อ่าน : 71 ครั้ง]

   ข่าวสารวิชาการ
ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ภาควิชาเทคนิคโลหะ [อ่าน : 160 ครั้ง] อบรมครูเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นเลิศเฉพาะทาง หลักสูตรการเชื่อม และ [อ่าน : 190 ครั้ง]
ประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) [อ่าน : 127 ครั้ง] CVM&Excellent Center ความร่วมมือด้านวิชาการ กับสถานประกอบการและหน่วยงานภายนอก [อ่าน : 209 ครั้ง]

   ข่าวสารบริการวิชาชีพ
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมม้านั่งบนอาคารเรียน 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในการจ  [อ่าน : 95 ครั้ง]
       นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมม้านั่งบนอาคารเรียน 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เป็นการฝ ..... (อ่านต่อ)
นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมม้านั่งบนอาคารเรียน 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในการจ  [อ่าน : 156 ครั้ง]
       นักศึกษาแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชื่อมม้านั่งบนอาคารเรียน 3 ซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เป็นการฝ ..... (อ่านต่อ)
ดำเนินการโครงการอาชีวะพัฒนา สร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันแก่โรงเรียนบ้านครูนายสังข์ อำเภอจะนะ  [อ่าน : 170 ครั้ง]
       ดำเนินการโครงการอาชีวะพัฒนา สร้างอ่างล้างหน้า แปรงฟันแก่โรงเรียนบ้านครูนายสังข์ อำเภอจะนะ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวสารชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
โครงการอบรมมัคคุเทศก์ ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ [อ่าน : 203 ครั้ง] เชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมมัคคุเทศก์ ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ.หอประชุม วิท [อ่าน : 115 ครั้ง]
ขอแสดงความยินดี กับประธานชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 121 ครั้ง] ขอเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 116 ครั้ง]
คณะครู และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแนะแนว เสริมสร้างทักษะสู่ช่างเชื่อมมืออาชีพ ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา [อ่าน : 188 ครั้ง] โครงการแนะแนว เสริมสร้างทักษะสู่ช่างเชื่อมมืออาชีพ ในวันจันทร์ที่22 สิงหาคม 2565 ณ.ห้องโสตทัศนศึกษา [อ่าน : 119 ครั้ง]
  NewsPhoto
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน East Cost Vocational College Zone ,Malaysia เข้าศึกษาดูงานCVM&Excellent Center
คณะครูเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563-2564
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 วันที่ 12 ต.ค. 2565
ต้อนรับ Mr.Azhar Bin Kamaruddin และคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาบัตเตอร์เวิร์ธ ประเทศมาเลเซีย
ดูรายการทั้งหมด  
 
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  จัดการข้อมูลเว็บไซต์