|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ปฏิทินกิจกรรม
ความรู้งานประกันภายใน
ความรู้เกี่ยวกับงานประกันภายนอก
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9
มาตรฐานที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ตัวบ่งชี้ที่ 3.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.7
ตัวบ่งชี้ที่ 3.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.9
ตัวบ่งชี้ที่ 3.10
ตัวบ่งชี้ที่ 3.11
ตัวบ่งชี้ที่ 3.12
มาตรฐานที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
มาตรฐานที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
มาตรฐานที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3
ตัวบ่งชี้ที่ 6.4
มาตรฐานที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
มาตรฐานที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6
ตัวบ่งชี้ที่ 8.7
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.10
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 7  
เข้าชมเดือนนี้ : 81  
เข้าชมปีนี้ : 6,671  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,430  

   ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัย

   ข่าวประชาสัมพันธ์งานประกันคุณภาพ
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด  
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
  ตัวบ่งชี้ที่ 1
  ตัวบ่งชี้ที่ 2
  ตัวบ่งชี้ที่ 3
  ตัวบ่งชี้ที่ 4
  ตัวบ่งชี้ที่ 5
  ตัวบ่งชี้ที่ 6
  ตัวบ่งชี้ที่ 7
  ตัวบ่งชี้ที่ 8
  ตัวบ่งชี้ที่ 9
  ตัวบ่งชี้ที่ 10
  ตัวบ่งชี้ที่ 11
  ตัวบ่งชี้ที่ 12
  ตัวบ่งชี้ที่ 13
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
  ตัวบ่งชี้ที่ 14.1
  ตัวบ่งชี้ที่ 14.2
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตราการส่งเสริม
  ตัวบ่งชี้ที่ 16
  ตัวบ่งชี้ที่ 15
  ตัวบ่งชี้ที่ 17
  ตัวบ่งชี้ที่ 18