|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ
ระเบียบการใช้บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
ผังเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายใน
จุดให้บริการ WIFI
การให้บริการ
ข้อมูลการใช้บริการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 33  
เข้าชมปีนี้ : 2,855  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 15,774  
  จุดให้บริการ WIFI
จุดให้บริการ WIFI 
จุดให้บริการ HTC_WiFi และ HTC-WiFi
จุดให้บริการ จำนวน ใช้ได้ ใช้ไม่ได้
อาคาร 1/อาคารอำนวยการ 7 ตัว 7 ตัว -
อาคาร 2 7 ตัว 7 ตัว -
อาคาร 3 3 ตัว 3 ตัว -
อาคารนานาชาติ/อาคาร 7 5 ตัว 5 ตัว -
อาคาร 8 4 ตัว 4 ตัว -
สหกรณ์ร้านค้า 2 ตัว 2 ตัว -
แผนกอิเล็กทรอนิกส์ 2 ตัว 2 ตัว -
อาคาร 50 ปี 2 ตัว 2 ตัว -
อาคาร 60 ปี 2 ตัว 1 ตัว 1 ตัว
แผนกเทคนิคพื้นฐาน 2 ตัว 2 ตัว -
แผนกเครื่องเรือน 2 ตัว 2 ตัว -
ห้องสมุดร 1 ตัว 1 ตัว -
โรงอาหารเก่า 4 ตัว 4 ตัว -
โรงอาหารใหม่ 8 ตัว 8 ตัว -
รวม 51 50 1