เครื่องแบบชุดฝึกงานแผนกเครื่องมือวัดและควบคุม

 

BANK NEXT