ก้นหม้อไม่ทันดำ


หมายถึงแต่งงานไม่นานก็อย่าร้างคนสมัยก่อนหุงข้าวด้วยฟืน หรือครอบครัวที่มีฐานะหน่อยก็ใช้ถ่าน การหุงข้าวไม่ว่าจะใช้ถ่านหรือฟืน ก็ต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งกว่าเขมาจะดำติดก้นหม้อ เวลาออกเรือนผัวหนุ่มเมียสาวก็ต้องจัดการหาซื้อเครื่องครัวกันใหม่
บางคู่หุงข้าวกินกันหม้อไม่ทันที่จะติดเขม่าจะจับก้นหม้อ ก็ต้องมีอันเลิกรากันไป