ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : เกี่ยวกับวิทยาลัย   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 342 ครั้ง    การดำเนินงานตามมาตรฐานของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   แสดง: 337 ครั้ง    เอกสารประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
   แสดง: 345 ครั้ง    โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
   แสดง: 355 ครั้ง    แบบฟอร์มsar แผนก 59
   แสดง: 375 ครั้ง     แบบฟอร์ม sar รายบุคคล 59 สวนที่ 1
   แสดง: 327 ครั้ง     แบบฟอร์ม sar รายบุคคล 59 สวนที่ 2
   แสดง: 312 ครั้ง    แบบฟอร์ม Sar แผนก วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2558
   แสดง: 303 ครั้ง    แบบฟอร์ม Sar วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2558
   แสดง: 308 ครั้ง    Sar วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 2557
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/2

1 2