ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : ฝ่ายวิชาการ   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 283 ครั้ง    แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ) ID Plan
   แสดง: 282 ครั้ง    คู่มือการเขียนรายงานโครงการระดับ ปวช.และ ปวส.
   แสดง: 283 ครั้ง    แบบฟอร์ม โครงการสอนรายบุคคล
   แสดง: 282 ครั้ง    หน้างบใบสำคัญค่าสอนพิเศษ ครูรายบุคคล ครูจ้างรายชั่วโมง ฉบับแก้ไข 22-12-255
   แสดง: 287 ครั้ง    ขออนุญาตสอนแทน ฉบับแก้ไข 22-12-2559
   แสดง: 281 ครั้ง    ขออนุญาตสอนซ่อมเสริม ฉบับแก้ไข 22-12-2559
   แสดง: 283 ครั้ง    ขออนุญาตสอนชดเชย ฉบับแก้ไข 22-12-2559
   แสดง: 279 ครั้ง    ใบสำคัญค่าสอนพิเศษ
   แสดง: 280 ครั้ง    ขออนุญาตสอนแทน
   แสดง: 280 ครั้ง    ขออนุญาตสอนซ่อมเสริม
มีข้อมูลทั้งหมด  11  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2