ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : ฝ่ายวิชาการ   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 371 ครั้ง    แบบประเมินสมรรถนะ (แบ่งตามวิทยฐานะ) ID Plan
   แสดง: 362 ครั้ง    คู่มือการเขียนรายงานโครงการระดับ ปวช.และ ปวส.
   แสดง: 412 ครั้ง    แบบฟอร์ม โครงการสอนรายบุคคล
   แสดง: 404 ครั้ง    หน้างบใบสำคัญค่าสอนพิเศษ ครูรายบุคคล ครูจ้างรายชั่วโมง ฉบับแก้ไข 22-12-255
   แสดง: 372 ครั้ง    ขออนุญาตสอนแทน ฉบับแก้ไข 22-12-2559
   แสดง: 385 ครั้ง    ขออนุญาตสอนซ่อมเสริม ฉบับแก้ไข 22-12-2559
   แสดง: 389 ครั้ง    ขออนุญาตสอนชดเชย ฉบับแก้ไข 22-12-2559
   แสดง: 371 ครั้ง    ใบสำคัญค่าสอนพิเศษ
   แสดง: 360 ครั้ง    ขออนุญาตสอนแทน
   แสดง: 361 ครั้ง    ขออนุญาตสอนซ่อมเสริม
มีข้อมูลทั้งหมด  11  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2