ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำป 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การให้โควตาศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวช. , ปวส. , ปวส. (ภาค 
  ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง แก้ไขกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256 
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวช. , ปวส. , ปวส. (ภาค 
  ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สามารถยื 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ขอความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันป 
  เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพิ 
มีข้อมูลทั้งหมด  437  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>