ประเภท : ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง แจ้งกดกำหนดการรับอุปกรณ์ ระดับ ปวช. และ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษ 
  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบ 
  ขอแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  
  ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 
  ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ ร 
  ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต 
  ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย 
มีข้อมูลทั้งหมด  592  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>