ประเภท : ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รอบโควต้าทั่วไปประจำปีการศึกษา 2567   
  เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประ 
  ประชาสัมพันธ์จากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ไปยังผู้สมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รอบโควตาทั่วไป 
  แนวทางปฏิบัติและเอกสารประกอบการสมัครเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโคว 
  โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.0 
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาทั่วไป (เรียนดี 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีก 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2566 พิมพ์บ 
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าประกวดร้องเพลง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ประเภทสากล ชาย/หญิง ป 
  ประชาสัมพันธ์ การประกวดวงดนตรีสากล , วงโฟคซอง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันที่ 31 ต 
มีข้อมูลทั้งหมด  578  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>