ประเภท : ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  แจ้ง นักเรียนนักศึกษาผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส. (โควตาทั่วไป)  
  การสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตาทั่วไป (เรียนดี-ประพฤติดี) ปีก 
  ประชาสัมพันธ์สำหรับ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ในการเข้าทำการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ปร 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตร (ปวช. 
  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ระดับ (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ(เพิ่มเติม) 
  ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)2566(ประเภท 
  ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อ(ปวช) ประเภทโควตาพิเศษ 2566  
  ประกาศ รายชื่อ วันสอบ เวลาสอบ ห้องสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะ (V-NET) ปีการศึกษา 2566 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชี 
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 
มีข้อมูลทั้งหมด  542  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>