ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศ ให้นักเรียนนักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 / 2559 
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอนภาคเรียนฤดู (รอบที่ ๒) ประจำปีการศึกษา 2559 
   รับสมัครนักเรียนนักศึกษา เข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) ในโครงการ SCG Excellent Mo 
  ปฎิบัทินตารางเรียนภาคเรียนฤดูร้อน (รอบที่2) ประจำปีการศึกษา 2559 
  ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น สามารถตรวจสอบผลการเรียน แก้ O และ มส ภาคเรียนที่ 2/2559  
  ประกาศให้นักนักศึกษา ระดับ ปวช1 ,2 และ ปวส.1 สามารถตรวจสอบผลการเรียน  
  กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นปวช.3 และปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2559 ซ้อมใหญ่ ว 
  ประการผลการเรียน ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 ปีการศึกษา 2559 
  แต่งตั้งคณะกรรมการสอนภาคเรียนฤดูร้อน รอบที่ 1 (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2559 
  การเปิดภาคเรียนฤดูร้อน (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา 2559 
มีข้อมูลทั้งหมด  131  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/14

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14