ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (วัน-เวลาสอบ ห้องสอบ) และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (กรณีผู้สมัครมีจำนว
 ประเภท : ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย    อ่าน : 679 ครั้ง
 ประกาศ : 21 พฤษภาคม 2563 11:06:25    
 รายละเอียด :

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (วัน-เวลาสอบ ห้องสอบ)
--------------------------------------------------------
และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
(กรณีผู้สมัครมีจำนวนไม่ครบตามแผนการรับ)


 >> โควต้า ระดับ ปวช. มอบตัว วันที่ 4 มิถุนายน 2563
 >> โควต้า ระดับ ปวส. มอบตัว วันที่ 5 มิถุนายน 2563- [ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร (วัน-เวลาสอบ ห้องสอบ) และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (กรณีผู้สมัครมีจำนวนไม่ครบตามแผนการรับ) ]

ระดับ ปวช. สำหรับบางสาขาที่ต้องสอบคัดเลือก

-รายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับ ปวช.วันที่ 2 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. ]
-
รายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับ ปวช.วันที่ 2 มิ.ย.63 เวลา 12.30 น. ] 
ระดับ ปวส. สำหรับบางสาขาที่ต้องสอบคัดเลือก
-รายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับ ปวส.วันที่ 1 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. ]
-
รายชื่อผู้เข้าสอบ ระดับ ปวส.วันที่ 1 มิ.ย.63 เวลา 12.30 น. ]


ระดับ ปวช. สำหรับบางสาขาที่ไม่ต้องสอบคัดเลือก
-[ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปวช. (กรณีมีผู้สมัครไม่ครบตามแผนการรับ) ]
ระดับ ปวส. สำหรับบางสาขาที่ไม่ต้องสอบคัดเลือก
-รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับ ปวส. (กรณีมีผู้สมัครไม่ครบตามแผนการรับ) ]


ตารางการมอบตัว
ตารางการมอบตัว รอบวันที่ 4-5 มิ.ย.63 ]

หมายเหตุ  ในวันมอบตัว ให้เตรียมเงินเพื่อชำระค่าจองอุปกรณ์การเรียน ระดับ ปวช. ประมาณ 2,710 บาท ระดับ ปวส ประมาณ 2,230 บาท