|  
บุคลากร
นายฬ.เลอพงษ์ สุพงษ์
นายอภิชาติ ลัพกิตโร
นายพิศิษฎ์ แก้วมหากาฬ
นายอดุล บุญฤทธิ์
นายจิรพงศ์ สุขะกา
นางสาวพัชรีย์ ธรรมรัตน์
ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราพรรณ เพ็งขวาง
นางสาววิรวรรณ อรุณสวัสดิ์
นางสาวกมลทิพย์ ชายพรมแก้ว
ตารางสอน 1/2565
ตารางสอนครู
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 252  
เข้าชมปีนี้ : 1,888  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 20,497  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมแนะแนวทางการขอกู้ กยศ. สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมจั  [อ่าน : 236 ครั้ง]
       กู้เรียน ก.ย.ศ ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา   [อ่าน : 230 ครั้ง]
กิจกรรมทำบุญแผนกเทคนิคพื้นฐาน  [อ่าน : 384 ครั้ง]
       จัดกิจกรรมทำบุญแผนกเทคนิคพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ..... (อ่านต่อ)

   จดหมายข่าว
การประชุมครูพิเศษสอน ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 1,659 ครั้ง] แผนกเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ให้การตอนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อตสาหกรรมและเทคโนโ [อ่าน : 1,500 ครั้ง]
การประชุมครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เพื่อสรุปการทำงานประจำปีการศึกษา 2564 และมอบนโยบายเพื่อดำเนินการใน [อ่าน : 479 ครั้ง] การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับภาค ภาคใต้ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( [อ่าน : 481 ครั้ง]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม [อ่าน : 844 ครั้ง] ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย จากมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย [อ่าน : 419 ครั้ง]
  NewsPhoto
การประชุมครูพิเศษสอน ประจำปีการศึกษา 2565
แผนกเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ให้การตอนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อตสาหกรรมและเทคโนโ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม
ดูรายการทั้งหมด  
 
รายวิชาระดับชั้น ปวช.1
  วิชางานฝึกฝีมือ
  วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
  วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
รายวิชาระดับชั้น ปวส.1
  วิชางานเทคนิคเบื้องต้น
  วิชาวัสดุช่าง
  วิชาเขียนแบบเทคนิค
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  จัดการข้อมูลเว็บไซต์