|  
ตารางสอน 1/2565
ตารางสอนครู
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 67  
เข้าชมปีนี้ : 2,589  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 14,128  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมทำบุญแผนกเทคนิคพื้นฐาน  [อ่าน : 94 ครั้ง]
       จัดกิจกรรมทำบุญแผนกเทคนิคพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ..... (อ่านต่อ)

   จดหมายข่าว
การประชุมครูพิเศษสอน ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 121 ครั้ง] แผนกเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ให้การตอนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อตสาหกรรมและเทคโนโ [อ่าน : 136 ครั้ง]
การประชุมครูแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน เพื่อสรุปการทำงานประจำปีการศึกษา 2564 และมอบนโยบายเพื่อดำเนินการใน [อ่าน : 83 ครั้ง] การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ ระดับภาค ภาคใต้ ในการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ( [อ่าน : 87 ครั้ง]
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม [อ่าน : 155 ครั้ง] ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย จากมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย [อ่าน : 79 ครั้ง]
  NewsPhoto
การประชุมครูพิเศษสอน ประจำปีการศึกษา 2565
แผนกเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ให้การตอนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อตสาหกรรมและเทคโนโ
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทอุตสาหกรรม
ดูรายการทั้งหมด  
 
รายวิชาระดับชั้น ปวช.1
  วิชางานฝึกฝีมือ
  วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
  วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
รายวิชาระดับชั้น ปวส.1
  วิชางานเทคนิคเบื้องต้น
  วิชาวัสดุช่าง
  วิชาเขียนแบบเทคนิค
บุคลากร
  นายธนกฤต รุ่งอรุณสุวรรณ
  นายอภิชาติ ลัพกิตโร
  นายฬ.เลอพงษ์ สุพงษ์
  นายพิศิษฎ์ แก้วมหากาฬ
  นายอดุล บุญฤทธิ์
  นายจิรพงศ์ สุขะกา
  นางสาวพัชรีย์ ธรรมรัตน์
  ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราพรรณ เพ็งขวาง
  นางสาววิรวรรณ อรุณสวัสดิ์
  นางสาวกมลทิพย์ ชายพรมแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  นางสาวพัณณิตา ตะนุสะ
  นางสาวอริสา ทองจันทร์
สำหรับเว็บมาสเตอร์
  จัดการข้อมูลเว็บไซต์