แบบข้อเสนอสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้การจัดสรรทุนสนับสนุนการทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายวิจัย    อ่าน : 1,582 ครั้ง
 ประกาศ : 14 มิถุนายน 2560 15:18:21       ดาวน์โหลดเอกสาร
 รายละเอียด :

แบบข้อเสนอสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

เพื่อให้การจัดสรรทุนสนับสนุนการทำสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ประจำปีการศึกษา 2560  ปีพุทธศักราช 2560 - 2561

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
แบบฟอร์ม