::ยินดี ต้อนรับเข้าสู่เว็บ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
  เข้าใช้โดย IP: 3.95.63.218|  

[ประการผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปวช.และปวส. 2562]