เข้าใช้โดย IP: 3.238.98.214|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 8  
เข้าชมเดือนนี้ : 240  
เข้าชมปีนี้ : 5,831  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 78,092  


   ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ปร [อ่าน : 214 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และแนวปฏิบัติสำหรับผู้สอบคัดเลือก [อ่าน : 1,440 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 307 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง เลื่อนวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 259 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2563 [อ่าน : 152 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำป [อ่าน : 565 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การให้โควตาศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 501 ครั้ง] วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวช. , ปวส. , ปวส. (ภาค [อ่าน : 2,999 ครั้ง]
ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง แก้ไขกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256 [อ่าน : 318 ครั้ง] วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวช. , ปวส. , ปวส. (ภาค [อ่าน : 1,616 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2564  [อ่าน : 71 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564  [อ่าน : 127 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อราย ชื่อ V-net  [อ่าน : 533 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อราย ชื่อ V-net ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคา 2564  [อ่าน : 189 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคา 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือ ธันวาคม 2563  [อ่าน : 264 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือ ธันวาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 55 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 222 ครั้ง]
     เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ V-NET รายบุคคล  [อ่าน : 293 ครั้ง]
     พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าห้องสอบ V-NET รายบุคคล ..... (อ่านต่อ)
ประกาศเรื่อง งานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับปวส. ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 225 ครั้ง]
     ประกาศเรื่อง งานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และระดับปวส. ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
แจ้ง แก้ไขกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 289 ครั้ง]
     แจ้ง แก้ไขกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  [อ่าน : 56 ครั้ง]
       เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  [อ่าน : 96 ครั้ง]
       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  [อ่าน : 114 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีปร  [อ่าน : 404 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติก  [อ่าน : 418 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม AR ผ่าน x Code จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด  [อ่าน : 327 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์