เข้าใช้โดย IP: 35.172.165.64|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
แผนกวิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 27  
เข้าชมเดือนนี้ : 49  
เข้าชมปีนี้ : 13,831  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 118,132  


   ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รอบโควต้าทั่วไปประจำปีการศึกษา 2567 [อ่าน : 20 ครั้ง]    เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประ [อ่าน : 73 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์จากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ไปยังผู้สมัครเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รอบโควตาทั่วไป [อ่าน : 167 ครั้ง] แนวทางปฏิบัติและเอกสารประกอบการสมัครเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ประเภทโคว [อ่าน : 121 ครั้ง]
โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.0 [อ่าน : 66 ครั้ง] วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาทั่วไป (เรียนดี [อ่าน : 167 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีก [อ่าน : 66 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2566 พิมพ์บ [อ่าน : 73 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าประกวดร้องเพลง ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ประเภทสากล ชาย/หญิง ป [อ่าน : 62 ครั้ง] ประชาสัมพันธ์ การประกวดวงดนตรีสากล , วงโฟคซอง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันที่ 31 ต [อ่าน : 76 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2566  [อ่าน : 16 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2566  [อ่าน : 138 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2566 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2566  [อ่าน : 90 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566  [อ่าน : 86 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2566  [อ่าน : 206 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รอบโควต้าทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567   [อ่าน : 22 ครั้ง]
     ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รอบโควต้าทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567 ..... (อ่านต่อ)
เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาทั่วไป (เรียนดี ประพฤติดี)  [อ่าน : 612 ครั้ง]
     เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาทั่วไป (เรียนดี ประพฤติดี) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2566 พิมพ์บ  [อ่าน : 127 ครั้ง]
     ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2566 พิมพ์บัตรลงทะเบียนรายวิชา/ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมก่อนวันเ ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566  [อ่าน : 435 ครั้ง]
     เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูต  [อ่าน : 140 ครั้ง]
     ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูตร (แก้กิจกรรม) นักเรียนนักศึกษาที่มีความประสงค์ลง ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน : 161 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 157 ครั้ง]
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ ในการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็  [อ่าน : 687 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ การสอบสัมภาษณ์ ในการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกวดราครซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส  [อ่าน : 638 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราครซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการประสาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนอกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดร  [อ่าน : 300 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโลจิสติดส์การควบคุมระบบคลังสินค้าอัต  [อ่าน : 290 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ ซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโลจิสติดส์การควบคุมระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

   แผนที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานบุคลากร
ศูนย์บ่มเพาะ
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ