เข้าใช้โดย IP: 3.235.147.50|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
แผนกวิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 15  
เข้าชมเดือนนี้ : 461  
เข้าชมปีนี้ : 6,955  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 111,256  
   ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีกา [อ่าน : 210 ครั้ง] ประกาศ จากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. [อ่าน : 2,208 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ปวช. และ ปวส. ทุกร [อ่าน : 628 ครั้ง] แจ้งกำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 682 ครั้ง]
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางการรับอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 วิทยาลัย [อ่าน : 596 ครั้ง] เรื่อง การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2) [อ่าน : 230 ครั้ง]
ประกาศ กำหนดการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปี 2566 [อ่าน : 1,090 ครั้ง] ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และกำหนดการมอบตัว รายงานตัวนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปว [อ่าน : 1,812 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อรอบสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 1,035 ครั้ง] ประกาศ แจ้งการตรวจสอบ อาคาร และห้องสอบ นักเรียนนักศึกษาที่สมัครเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิค [อ่าน : 516 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2566  [อ่าน : 34 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน เมษายน 2566 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2566  [อ่าน : 88 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2566 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566  [อ่าน : 363 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2566  [อ่าน : 191 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2566 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2565  [อ่าน : 189 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีกา  [อ่าน : 109 ครั้ง]
     เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ปวช. และ ปวส. ทุกระดับชั้น)  [อ่าน : 450 ครั้ง]
     รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ปวช. และ ปวส. ทุกระดับชั้น) สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในลิงค์แนบ ..... (อ่านต่อ)
แจ้งกำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566   [อ่าน : 311 ครั้ง]
     แจ้งกำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงตารางการรับอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 วิทยาลัยเทคนิคห  [อ่าน : 251 ครั้ง]
     เรื่อง เปลี่ยนแปลงตารางการรับอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปลี่ยนแปลงตารางการรับอุปกรณ์การเรียน สำหรั ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ กำหนดการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปี 2566  [อ่าน : 524 ครั้ง]
     เรื่อง กำหนดการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปี 2566 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการรับสมัครงาน
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 711 ครั้ง]
       ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 354 ครั้ง]
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 440 ครั้ง]
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดร  [อ่าน : 9 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมภาพในอุตสาหกรรมการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการ  [อ่าน : 32 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bid ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการ  [อ่าน : 32 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

   แผนที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานบุคลากร
ศูนย์บ่มเพาะ
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ