เข้าใช้โดย IP: 54.236.58.220|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 6  
เข้าชมวันนี้ : 32  
เข้าชมเดือนนี้ : 174  
เข้าชมปีนี้ : 2,920  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 75,181  


   ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การให้โควตาศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 [อ่าน : 208 ครั้ง] วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวช. , ปวส. , ปวส. (ภาค [อ่าน : 992 ครั้ง]
ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง แก้ไขกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256 [อ่าน : 105 ครั้ง] วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้น ปวช. , ปวส. , ปวส. (ภาค [อ่าน : 697 ครั้ง]
ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สามารถยื [อ่าน : 107 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน [อ่าน : 2,320 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร [อ่าน : 315 ครั้ง] วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ขอความร่วมมือจากนักเรียน นักศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ร่วมกันป [อ่าน : 266 ครั้ง]
เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพิ [อ่าน : 233 ครั้ง] ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง ระบบ ศธ. 02 ออนไลน์ มีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลในส่วนของนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 460 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อราย ชื่อ V-net  [อ่าน : 3 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อราย ชื่อ V-net ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคา 2564  [อ่าน : 46 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคา 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือ ธันวาคม 2563  [อ่าน : 150 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือ ธันวาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  [อ่าน : 142 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง เผยแพร่รายงานผลิตผลของสถานศึกษา ( สผ.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [อ่าน : 198 ครั้ง]
     เรื่อง เผยแพร่รายงานผลิตผลของสถานศึกษา ( สผ.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
แจ้ง แก้ไขกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 95 ครั้ง]
     แจ้ง แก้ไขกำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
การยืนคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 80 ครั้ง]
     การยืนคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา  [อ่าน : 120 ครั้ง]
     เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ประจำป  [อ่าน : 1,478 ครั้ง]
     ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
หลักฐานที่ต้องยื่นในวันรายงานตัวนักเรียนโควตา ปวช.1 (เพิ่มเติม)  [อ่าน : 503 ครั้ง]
     หลักฐานที่ต้องยื่นในวันรายงานตัวนักเรียนโควตา ปวช.1 (เพิ่มเติม) ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและส่วนที่ 2   [อ่าน : 94 ครั้ง]
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและส่วนที่ 2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และสมรรถนะครั้งที่ 2 ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อนขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 307 ครั้ง]
       เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อนขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อนขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 123 ครั้ง]
       เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อนขึ้นบัญชีคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีปร  [อ่าน : 264 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติก  [อ่าน : 309 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม AR ผ่าน x Code จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด  [อ่าน : 229 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์