เข้าใช้โดย IP: 44.201.68.86|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
แผนกวิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 16  
เข้าชมเดือนนี้ : 16  
เข้าชมปีนี้ : 12,240  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 100,611  


   ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการ นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา [อ่าน : 19 ครั้ง]    ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ผ่านระบบ ศธ.02 ออนไลน์ [อ่าน : 122 ครั้ง]
ประกาศจากงานทะเบียน​ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตามที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่​ ได้ผ่อนผันเอกสารหลักฐานการส [อ่าน : 83 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ และรายวิชากิจกรรมลูก [อ่าน : 132 ครั้ง]
เรื่อง ผลการดำเนินงานการประเมินคุณภาพและความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 58 ครั้ง] ประกาศจากงานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2 [อ่าน : 93 ครั้ง]
ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเป [อ่าน : 51 ครั้ง] ดร.ศิริพรรณ ชุมนุม นางปัทมา วีระวานิช นายวณิชย์ อ่วมศรี ผู้ชำนาญการด้านการขับเคลื่อนนโยบายอาชีวศึกษา [อ่าน : 47 ครั้ง]
ประกาศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จะทำการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์กา [อ่าน : 67 ครั้ง] ขอเชิญชวน คณะครู นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม [อ่าน : 86 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565  [อ่าน : 97 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2565  [อ่าน : 128 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565  [อ่าน : 173 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2565  [อ่าน : 232 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 468 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
เรื่อง การพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน-นักศึกษา  [อ่าน : 66 ครั้ง]
      เรื่อง การพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
การลงทะเบียนซ่อมรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ และรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ  [อ่าน : 47 ครั้ง]
     การลงทะเบียนซ่อมรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ และรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 583 ครั้ง]
     เรื่อง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565  [อ่าน : 375 ครั้ง]
     ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประ  [อ่าน : 442 ครั้ง]
     ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  [อ่าน : 86 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน  [อ่าน : 157 ครั้ง]
       เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ ๑ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่  [อ่าน : 197 ครั้ง]
       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ ๑ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  [อ่าน : 97 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [อ่าน : 129 ครั้ง]
       เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ..... (อ่านต่อ)
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน การสร้างสร้างอาชีด้วยซอ  [อ่าน : 553 ครั้ง]
       เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน การสร้างสร้างอาชีด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานบุคลากร
ศูนย์บ่มเพาะ
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ