เข้าใช้โดย IP: 3.238.184.78|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,317  
เข้าชมปีนี้ : 15,143  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 70,787  


   ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 1,706 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ ขาดส่งเอกสารหลักฐานการสำเร็จการศึก [อ่าน : 7,708 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์จาก ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา แจ้งนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 17 ปี เกิด พ.ศ. 2546 หรือถึ [อ่าน : 169 ครั้ง] วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคสมทบ เปิ [อ่าน : 633 ครั้ง]
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง [อ่าน : 617 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบทุกชั้นเรียน (On-site) [อ่าน : 7,629 ครั้ง]
ประกาศจากงานกิจกรรม สำหรับนักเรียน นักศึกษา ปวช.3 และ ปวส.2 ที่ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิช [อ่าน : 341 ครั้ง] ประกาศ ผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น นศท. ชั้นปีที่ 1 (ใหม่) ประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ( [อ่าน : 544 ครั้ง]
แจ้งนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่ผ่านรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ (ติดแถว) และรายวิชาลูกเสือวิสามัญ ที่ยั [อ่าน : 396 ครั้ง] บรรยากาศการตรวจคัดกรองนักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าชั้นเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน [อ่าน : 287 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2563  [อ่าน : 27 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2563  [อ่าน : 142 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนกันยายน 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2563  [อ่าน : 136 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงดทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563  [อ่าน : 174 ครั้ง]
     การเปิดเผยงดทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธาณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2563  [อ่าน : 217 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธาณะ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
รายชื่อมอบตัวนักศึกษา ระดับ ปวส. ภาคสมทบ จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 94 ครั้ง]
     รายชื่อมอบตัวนักศึกษา ระดับ ปวส. ภาคสมทบ จัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 1,478 ครั้ง]
     กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563  [อ่าน : 1,333 ครั้ง]
     ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา  [อ่าน : 262 ครั้ง]
     ประกาศ การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)
คู่มือนักศึกษาระ ปวส. ประจำปีการศึกษา2563  [อ่าน : 271 ครั้ง]
     คู่มือนักศึกษาระ ปวส. ประจำปีการศึกษา2563 ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ   [อ่าน : 57 ครั้ง]
       เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)  
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนน  [อ่าน : 191 ครั้ง]
       ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สมรรถนะครั้งที่ ๑ ส่วนนที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ ๒ ความรู้ ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรณะครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ ๒ ความรู้ความสารถเฉ  [อ่าน : 273 ครั้ง]
       รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรณะครั้งที่ ๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป และส่วนที่ ๒ ความรู้ความสารถเฉพาะตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีปร  [อ่าน : 63 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติก  [อ่าน : 58 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ชุดปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรม AR ผ่าน x Code จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธี ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด  [อ่าน : 48 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แก้ปัญหาไวรัสซ่อนไฟล์