เข้าใช้โดย IP: 3.236.50.79|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 6  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 830  
เข้าชมปีนี้ : 6,251  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 94,622     ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ไปยังนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เรื่อง โครงการปฐมนิเทศ และเสริมสร้างคุณ [อ่าน : 376 ครั้ง] ประกาศจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่อง การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา [อ่าน : 452 ครั้ง]
ประกาศจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เรื่อง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา [อ่าน : 267 ครั้ง] เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมรายวิชากิจกรรมองค์การวิชาชีพ และรายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ #เฉพาะนักเรียนนั [อ่าน : 1,055 ครั้ง]
ประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้ [อ่าน : 177 ครั้ง] ประกาศจากงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่อง การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน (รอบที่1) ประจำปีการศึกษา [อ่าน : 243 ครั้ง]
ประกาศแจ้ง นักเรียน นึกศึกษาที่มีรายชื่อสำรอง รายงานตัวเลือกสาขาเรียนที่สามารถรับเพิ่มได้ พร้อมมอบตั [อ่าน : 380 ครั้ง] นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการฯ ประธานสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการ [อ่าน : 186 ครั้ง]
เรื่อง กำหนดการรับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวส.1 ประจำปี 2565 [อ่าน : 391 ครั้ง] ประกาศราย ชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 [อ่าน : 299 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565  [อ่าน : 165 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2565  [อ่าน : 265 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2565 ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก  [อ่าน : 227 ครั้ง]
     เรื่อง ขอส่งหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2564  [อ่าน : 271 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 295 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
เรื่อง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 237 ครั้ง]
     เรื่อง ให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565  [อ่าน : 134 ครั้ง]
     ภาควิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2565 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประ  [อ่าน : 170 ครั้ง]
     ประกาศจากงานทะเบียน เรื่องประกาศรายชื่อ นักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพ เนื่องจากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
รายชื่อสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่  [อ่าน : 434 ครั้ง]
     รายชื่อสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดสอน วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศราย ชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565  [อ่าน : 258 ครั้ง]
     ประกาศราย ชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 61 ครั้ง]
       ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)  
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและส่วนที่ 2   [อ่าน : 351 ครั้ง]
       เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสมรรถนะครั้งที่ 1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและส่วนที่ 2 ความรู้ความสมารถเฉพาะตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกทำงานเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 726 ครั้ง]
       เรื่อง รับสมัคบุคคลเพื่อขึ้นบัญชีคัดเลือกทำงานเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน การสร้างสร้างอาชีด้วยซอ  [อ่าน : 40 ครั้ง]
       เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเรียนการสอน การสร้างสร้างอาชีด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราราซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยซอฟต์แวร์ (ลิขส  [อ่าน : 79 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราราซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยซอฟต์แวร์ (ลิขสิทธิ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิท  [อ่าน : 94 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติงานการเรียนการสอน และการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
งานบุคลากร
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ