เข้าใช้โดย IP: 18.212.120.195|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
ภาควิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 40  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,284  
เข้าชมปีนี้ : 14,715  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 86,976  

   ช่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ จากงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษ [อ่าน : 233 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเร [อ่าน : 551 ครั้ง]
ประกาศจากงานทะเบียน แจ้งไปยังนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช.1 ปวส.1 ที่ยังนำส่งเอกสารมอบตัวไม่ครบถ้วน ไ [อ่าน : 486 ครั้ง] ประกาศจากงานทะเบียน เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพเนื่องจากไม่ลงทะเบียน ประจำปีการศึกษ [อ่าน : 416 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ จากงานครูที่ปรึกษา เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ปกครอง รูปแบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564 ว [อ่าน : 338 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเ [อ่าน : 324 ครั้ง]
ผู้เรียนที่จบไปประกอบธุรกิจ https://www.facebook.com/kramhatyai [อ่าน : 349 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดการติดเช [อ่าน : 6,431 ครั้ง]
ประกาศจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เรื่อง การย้ายห้องให้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน นักศึกษา [อ่าน : 369 ครั้ง] ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล เรื่อง โอนผลการเรียน [อ่าน : 424 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [อ่าน : 25 ครั้ง]
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ..... (อ่านต่อ)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  [อ่าน : 41 ครั้ง]
     เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2564  [อ่าน : 31 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2564  [อ่าน : 144 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กันยายน 2564 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔  [อ่าน : 151 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจําเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
ประกาศรับนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565  [อ่าน : 69 ครั้ง]
     ประกาศรับนักศึกษาโควตา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ..... (อ่านต่อ)
ใบแจ้งผลการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2 /2564 เพื่อนำส่งงานทะเบียนภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564  [อ่าน : 83 ครั้ง]
     ใบแจ้งผลการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่2 /2564 เพื่อนำส่งงานทะเบียนภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพิ่มบางรายวิชา และขอถอนราย  [อ่าน : 91 ครั้ง]
     ประกาศจากงานทะเบียน ให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนเพิ่มบางรายวิชา และขอถอนรายวิชา ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามแนบมานี้ เพื่อลดการสัมผั ..... (อ่านต่อ)
ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  [อ่าน : 96 ครั้ง]
     ตารางเรียน นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ..... (อ่านต่อ)
รายงานผลการยุบกลุ่มเรียนในระบบ ศธ ๐๒ ออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  [อ่าน : 141 ครั้ง]
     รายงานผลการยุบกลุ่มเรียนในระบบ ศธ ๐๒ ออนไลน์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ..... (อ่านต่อ)

   ช่าวการรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่  [อ่าน : 31 ครั้ง]
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ..... (อ่านต่อ)
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่  [อ่าน : 69 ครั้ง]
       รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสถานที่ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  [อ่าน : 381 ครั้ง]
       ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565  [อ่าน : 26 ครั้ง]
       แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง  [อ่าน : 77 ครั้ง]
       แบบฟอร์มขอซื้อขอจ้าง ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีปร  [อ่าน : 871 ครั้ง]
       ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

 
งานบุคลากร
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ