เข้าใช้โดย IP: 44.210.99.209|  
เมนูหลัก
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภานใน
แผนกวิชา
เพื่อนอาชีวะ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 39  
เข้าชมเดือนนี้ : 955  
เข้าชมปีนี้ : 4,773  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 124,191  


   ข่าวกิจกรรมของวิทยาลัย
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระดับ ปวช. และ ปวส. (รอบ [อ่าน : 567 ครั้ง] ขอแสดงความยินดี แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 81 ครั้ง]
ปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 [อ่าน : 296 ครั้ง] ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต่อ ร [อ่าน : 195 ครั้ง]
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาต [อ่าน : 219 ครั้ง] ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล เรื่อง ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567 [อ่าน : 150 ครั้ง]
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 [อ่าน : 213 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปว [อ่าน : 860 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย [อ่าน : 1,079 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิ [อ่าน : 284 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2567  [อ่าน : 20 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มีนาคม 2567 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567  [อ่าน : 67 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2567  [อ่าน : 121 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม 2567 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2566  [อ่าน : 358 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ..... (อ่านต่อ)
การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566  [อ่าน : 191 ครั้ง]
     การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567  [อ่าน : 217 ครั้ง]
     ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 17 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป (สอบคัดเลือก)   [อ่าน : 435 ครั้ง]
     ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป (สอบคัดเลือก) ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. ..... (อ่านต่อ)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567  [อ่าน : 486 ครั้ง]
     ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช  [อ่าน : 732 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตาทั่วไป (เรียนดี-ประพฤติดี ..... (อ่านต่อ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย  [อ่าน : 728 ครั้ง]
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 ระดับ ปวช. 1 เวลา 08.30 น. ระ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการรับสมัครงาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 14 ครั้ง]
       เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)  
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน  [อ่าน : 92 ครั้ง]
       ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  [อ่าน : 86 ครั้ง]
       เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ..... (อ่านต่อ)

   ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริห  [อ่าน : 165 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการครังสินค้าพร้อมระบบเครือข่าย ด้วยวิธีการปร ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการคลังสินค้าพร้อมร  [อ่าน : 143 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการคลังสินค้าพร้อมระเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็ก ..... (อ่านต่อ)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภณฑ์ชุดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการคลังสินค้าพร้อมระ  [อ่าน : 152 ครั้ง]
       เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภณฑ์ชุดการเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการคลังสินค้าพร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร ..... (อ่านต่อ)
  รวมรูปกิจกรรม
   Facebook Fanpage

   แผนที่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

 
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานบุคลากร
ศูนย์บ่มเพาะ
งานแนะแนว
เผยแพร่วิจัย
ELEARNING
ระเบียบการแต่งกาย
แผนปฎิบัติการ
ข้อมูลสารสนเทศ
แบบฟอร์ม Sar แผนก
แจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์และแจ้งนำเข้าข้อมูลขึ้นเว็บ