ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : เกี่ยวกับวิทยาลัย   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 95 ครั้ง     รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563
   แสดง: 305 ครั้ง    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
   แสดง: 407 ครั้ง    ฟอร์ม sar แผนก 62 Word
   แสดง: 435 ครั้ง    ฟอร์ม sar แผนก 62 pdf
   แสดง: 482 ครั้ง    ฟอร์ม sar รายบุคคล 62 Word
   แสดง: 390 ครั้ง    ฟอร์ม sar รายบุคคล 62 pdf
   แสดง: 678 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (ผลสัมฤทธิ์) ข้อ1
   แสดง: 665 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (สร้างความเชื่อมั่น) ข้อ2
   แสดง: 688 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร ข้อ 3
   แสดง: 666 ครั้ง    พันธกิจ 1
มีข้อมูลทั้งหมด  21  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3