ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รอบโควต้าทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567    
  เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบโควตาทั่วไป (เรียนดี ประพฤติดี) 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง กำหนดการยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2566 พิมพ์บ 
   เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 
  ประกาศจากงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมเสริมหลักสูต 
  แจ้งกำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2566  
  เรื่อง กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีกา 
  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (ปวช. และ ปวส. ทุกระดับชั้น) 
  แจ้งกำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2566  
  ประกาศ เปลี่ยนแปลงตารางการรับอุปกรณ์การเรียน สำหรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2566 วิทยาลัยเทคนิคห 
มีข้อมูลทั้งหมด  213  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>