ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบทั่วไป (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบทั่วไป (สอบคัดเลือก)  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพช 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2567 วันอาทิตย 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ 
  ประชาสัมพันธ์ แจ้งไปยังเป็นนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประเภทโคว 
  วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบั 
  ประกาศ ขยายเวลารับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. รอบโควต้าทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2567  
มีข้อมูลทั้งหมด  222  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>