ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  แจ้งนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส. (โควตาทั่วไป)    
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น 
  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ระดับ (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ(เพิ่มเติม) 
  ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ (ปวส.) ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปี 
  ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อ(ปวช) ประเภทโควตาพิเศษ 2566 
  ประกาศ รายชื่อ วันสอบ เวลาสอบ ห้องสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวะ (V-NET) ปีการศึกษา 256 
  แจ้งนักเรียนนักศึกษา ผู้ที่มีรายชื่อโควตา ทั้งโควตา ปวส และ โควตา ทล.บ. ให้เข้าไปกรอกข้อมูลในระบบ ad 
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 
  ประกาศรายชื่อโควตา ปวส ภายใน ปีการศึกษา 2566 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ 
มีข้อมูลทั้งหมด  197  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>