ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การสอนภาคเรียนฤดูร้อน (รอบที่ 1 )ประจำปีการศึกษา 2561 
  รับสมัครนักศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า และ สาขาวิ 
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส ปีการศึกษา 2562  
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโควต้า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช 2562 
  คู่มือในการตรวสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษาในการสอบ V-NET 
  ประกาศพ้นสภาพการเป็นนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
  เปลี่ยนแปลง กำหนดการลงทะเบียน 2/2561 
  ดาวน์โหลดตารางเรียน ตารางสอน 2/2561 
  ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล นักเรียน นักศึกษา สามารถดูผลการเรียนภาคเรียนฤดูร้อน พิเศษ 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  131  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>