ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบทั่วไป สาขาเทคโนโลยี 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนท 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ประกาศให้นักศึกษา ทุกระดับชั้น สามารถตรวจสอบผลการเรียน แก้ ศูนย 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ให้นักศึกษา ระดับปวช.1 ,ปวช2 ,ปวส.1 และนักศึกษาสมทบ สามารถตรวจส 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ให้นักศึกษา ระดับปวช.3 และปวส. 2 สามารถตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรีย 
  กำหนดการซ้อมและมอบประกาศณียบัตร ระดับ ปวช.และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน (รอบที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2560 
  ประกาศรับนักศึกษาโควตาเป็นกรณีพิเศษ คณะครุศา่สตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก 
  การคัดเลือกนักศึกษาครูเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรร 
  ประการับศสมัครนักศึกษาเข้าเรียนระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561 ในโครงการ SCG Excellent Model school 
มีข้อมูลทั้งหมด  147  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>