ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  อัพเดต ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๘-๙-๖๐ 
  กำหนดการและแนวปฏิบัติว่าด้วยการฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 2/2560 
  การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  การยื่นคำร้องขอใบรับรอง สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษาภาคเรยีนที 
  รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มอบตัวแล้ว แต่ยังที่ไม่มีรายชื่อใน datacenter  
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อรับทุนโครงการ  
  นักศึกษาหางาน สถานประกอบการหาคน ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาเข้ากรอกข้อมูลและประวัติเพื่อประโยชน์แก่นักศึก 
  ประชาสัมพันธ์ แนะนำ เว็บไซต์ สำหรับจัดงานออนไล์ 
  ประกาศรับสมัครพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน บริษัทเครือ VHM (Vouk Hotel Management) 
มีข้อมูลทั้งหมด  131  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>