ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : เกี่ยวกับวิทยาลัย   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 134 ครั้ง    รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2562
   แสดง: 236 ครั้ง    ฟอร์ม sar แผนก 62 Word
   แสดง: 228 ครั้ง    ฟอร์ม sar แผนก 62 pdf
   แสดง: 284 ครั้ง    ฟอร์ม sar รายบุคคล 62 Word
   แสดง: 221 ครั้ง    ฟอร์ม sar รายบุคคล 62 pdf
   แสดง: 500 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (ผลสัมฤทธิ์) ข้อ1
   แสดง: 502 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (สร้างความเชื่อมั่น) ข้อ2
   แสดง: 507 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร ข้อ 3
   แสดง: 517 ครั้ง    พันธกิจ 1
   แสดง: 510 ครั้ง    มาตราฐาน 25 ตัวบ่งชี้ 21พค62
มีข้อมูลทั้งหมด  20  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2