ประเภทไฟล์ดาวน์โหลด : เกี่ยวกับวิทยาลัย   ค้นหา :
    ชื่อไฟล์ดาวน์โหลด
   แสดง: 24 ครั้ง    ฟอร์ม sar แผนก 62 Word
   แสดง: 19 ครั้ง    ฟอร์ม sar แผนก 62 pdf
   แสดง: 28 ครั้ง    ฟอร์ม sar รายบุคคล 62 Word
   แสดง: 16 ครั้ง    ฟอร์ม sar รายบุคคล 62 pdf
   แสดง: 334 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (ผลสัมฤทธิ์) ข้อ1
   แสดง: 330 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร (สร้างความเชื่อมั่น) ข้อ2
   แสดง: 329 ครั้ง    บทสรุปผู้บริหาร ข้อ 3
   แสดง: 329 ครั้ง    พันธกิจ 1
   แสดง: 333 ครั้ง    มาตราฐาน 25 ตัวบ่งชี้ 21พค62
   แสดง: 377 ครั้ง    รายงานการประชุมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
มีข้อมูลทั้งหมด  19  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2