ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 
  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
  กำหนดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งทักษะพื้นฐาน ทักษะการทำแผนที่เพื่อการก่อสร้าง ณ. วิทยาลัยเทคนิ 
  การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐  
  เอกสาร รายละเอียด กำหนดการ ใบสมัคร การประกวดผลงาน สะเต็มศึกษาระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2560 
  ดาวน์โหลด โลโก้ การประชุมวิชาการองค์กรนักวิชาชีพในอานาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ สงขลา 
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ทักษะงานไม้เครื่องเรือน 
  กำหนดการ เกณฑ์การประเมิน รายละเอียด การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ระดับ ปวช. 
มีข้อมูลทั้งหมด  90  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9