ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  สำรวจความต้องการส่งครูไปพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพครูอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ขอแสดงความยินดีกับ ครูกัมภค คงจันทร์ สถาปัตย์ ครูสมชาย ดำสถิตย์ สถาปัตย์ ครูภัทรพงศ์ ปาโต โยธา ครูส 
  กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมลู่วิ่งและคูระบายน้ำ โดยวิธีประกวดราคาอิเ 
  การเปิดภาคฤดูร้อน รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรระดับ ปวช. และปวส. ประจำปีการศึกษา 2558 วัน พฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม  
  ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควต้า เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีการศึกษา 2559 
  ผลการคัดเลือกนักศึกษาโควต้า ประเภททั่วไป และความสามารถพิเพษ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชา 
  ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีซีพีวิศวกรรมและบริการ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 
  ขออนุญาตปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 
มีข้อมูลทั้งหมด  93  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10