|  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ดาวน์โหลดเอกสาร
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลครู
ครูธีระ นัคราบัณฑิตย์
ครูนิรันดร์ กลับบุญช่วย
ครูสุธรรม นาถประดิษฐ์
ครูชินชาต ณ พัทลุง
ครูปวิช คงศักดิ์
ครูอดิศักดิ์ บุญชูมณี
ครูขรรค์ชัย กาละสงค์
ครูบวรศักดิ์ คงเสน
ครูสมศักดฺิ์ หมู่เก็ม
ครูภานุ ลาภินี
ครูธนัท จันทบูลย์
ครูวัชรินทร์ แก้วเรื่อง
ครูณัฐวุฒิ ณ พัทลุง
นายฐิติวัสส์ อริยเจริญดำรงค์
ครูวิทยา จิตรจำนอง
ครูอภิชัย ศรเรือง
ครูณัฐพงษ์ ส่งโส
การเรียนการสอนภาควิชาช่างกโรงงาน
การเรียนการสอนการใช้เครื่องกัด CNC ( Computer Nume
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 411  
เข้าชมปีนี้ : 411  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 24,706  
  ครูบวรศักดิ์ คงเสน
ประจำภาควิชาช่างกลโรงงาน
ทำหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน