|  

   จดหมายข่าว
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบความปลอดภัยในเครือข่าย [อ่าน : 1,362 ครั้ง] โครงการอบรมเชิงปฏิิบัติการ เรื่อง ระบบสารสนเทศในระดับองค์กร [อ่าน : 591 ครั้ง]
โครงการอบรมพัฒนาทักษะทางด้านสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Link Campus Cabing&Networking ZLCCN) [อ่าน : 613 ครั้ง] ชมรมวิชาชีพแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมโครงการ พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ [อ่าน : 343 ครั้ง]
ชมรมวิชาชีพแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมโครงการ กีฬาสานสัมพันธ์ IT. ปี 2565 [อ่าน : 329 ครั้ง] การจัดกิจกรรมพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม ในวันทำบุญแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 60 ปี วิทยาลัยเทคนิคหา [อ่าน : 398 ครั้ง]

   ข่าวประชาสัมพันธ์
 กิจกรรมเดินเท้าสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์แ  [อ่าน : 798 ครั้ง]
     กิจกรรมเดินเท้าสำรวจเส้นทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมสานสัมพันธ์นักเรียนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์และการทำกิจกรรมจิตสาธารณะปรับปรุงพัฒนาสำนักสงฆ์เขาค ..... (อ่านต่อ)
 หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมครูผู้สอนตลอดจนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำกิ  [อ่าน : 494 ครั้ง]
     หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมครูผู้สอนตลอดจนนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ..... (อ่านต่อ)
 หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะพูดคุยกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเท  [อ่าน : 451 ครั้ง]
     หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พบปะพูดคุยกล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษาใหม่แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 1/2565 ..... (อ่านต่อ)
 ครูนงลักษณ์ ไชยศรี และครูนุชนาถ ขวัญเซ่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมอบรมกับนักศ  [อ่าน : 514 ครั้ง]
     ครูนงลักษณ์ ไชยศรี และครูนุชนาถ ขวัญเซ่ง ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมอบรมกับนักศึกษา ทล.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ TRUE VROOM ใช ..... (อ่านต่อ)
 หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะครูผู้สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันปรับปรุงห้องเรียน ทา  [อ่าน : 490 ครั้ง]
     นายกัมพล ชาญเชิงพานิช หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะครูผู้สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันปรับปรุงห้องเรียน ทาสีห้องเรียน ตรวจสอบความพร้อม ..... (อ่านต่อ)
 บริจาคโลหิต “ให้เลือดเหมือนให้ชีวิต Save a Life Give Blood” ชนรุ่นใหม่เปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ ณ บร  [อ่าน : 537 ครั้ง]
     แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมบริจาคโลหิต “ให้เลือดเหมือนให้ชีวิต Save a Life Give Blood” ชนรุ่นใหม่เปลี่ยนชีวิตด้วยจิตบริการ ณ บริเวณสนามฟุตซอลวิทยาลั ..... (อ่านต่อ)
 ศึกษาข้อมูลระบบการดำเนินงานของงานแผนงานและงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบในการพัฒนาโปรแกรมแ  [อ่าน : 526 ครั้ง]
     นายกัมพล ชาญเชิงพานิช นำตัวแทนคณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาข้อมูลระบบการดำเนินงานของงานแผนงานและงบประมาณ เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบระบบใน ..... (อ่านต่อ)
 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรีย  [อ่าน : 561 ครั้ง]
     นายกัมพล ชาญเชิงพานิช หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญ ..... (อ่านต่อ)
 พัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการ  [อ่าน : 522 ครั้ง]
     นายกัมพล ชาญเชิงพานิช หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายวีรพัฒ ขาวกระจ่าง นายธรภัทร์ พานิช และนายนพวัฒน์ พจนฤทธิ์ ครูแผนกวิชาเทคโนโลยีสาร ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ดูรายการทั้งหมด  

 
บุคลากร
  ครูกัมพล ชาญเชิงพานิช
  ครูจงศิริ เรืองทองเมือง
  ครูพัลลภ มานพ
  ครูนงลักษณ์ ไชยศรี
  ครูนุชนาถ ขวัญเซ่ง
  ครูสมยศ โกรัมย์
  ครูเยาวเรศ อนันต์
  ครูสุกัญญา หมานสา
  ครูธนภัทร์ พานิช
  ครูอรุณ หมัดหมาน
  ครูนพวัฒน์ พจนฤทธิ์
  ครูปริญญา ถาวโรฤทธิ์
  ครูชญานิน อินมณี
  ครูหัสภูมิ รักดี
  ครูวิภาดา วุฒิบุญญะ
  ครูมัลธิกา จันทร์ทอง
  ครูณพิชต์ชญานันท์ คงธนธรรมกุล
  ครูปกรณ์ แก้วผดุง
  ครูประยุทธ แก้วกรงจักร์
จัดการข้อมูลแผนก
  จัดการข้อมูล
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 9  
เข้าชมเดือนนี้ : 79  
เข้าชมปีนี้ : 1,134  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 56,884