ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน - นักศึกษา 
  คู่มือนักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา​ 2562 
  รายชื่อรับมอบตัวโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส. ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ให้เรียน นักศึกษา พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนี่ 2 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่  
  การเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561 
  ตรวจสอบผลการเรียน2/2562 
  ประกาศผลการเรียนนักเรียนนักศึกษา เทอม 2 2561 
  การสอนภาคเรียนฤดูร้อน (รอบที่ 1 )ประจำปีการศึกษา 2561 
  รับสมัครนักศึกษาที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้า และ สาขาวิ 
มีข้อมูลทั้งหมด  119  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>