ประเภท : ข่าวเกี่ยวกับนักศึกษา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
   กำหนดการฝึกงานสำหรับนักศึกษา ภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 
  ตารางกำหนดวันเวลาสอบปลายภาค (แก้ไข วันที่ 8 กันยายน 2559)  
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธ์สอบ V-NET ระดับ ปวช.3 และปวส.2 
  ตารางกำหนดวันเวลาสอบปลายภาค (แก้ไข)  
  ตารางกำหนดวันเวลาสอบปลายภาค ระดับ ปวช. ปวส.  
  การใช้งาน v-cop.net 
  ประกาศการพ้นสภาพเป็นนักเรียน นักศึกษา 
  ประกาศวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา  
  ตารางการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาระดับปวช.และปวส. ปีการศึกษาที่ 1/2559  
  กำหนดการและแนวปฏิบัติว่าด้วยการนำวิชาฝึกงานไปฝึกงานในสถานประกอบการของนักศึกษาระดับปวช. และปวส.  
มีข้อมูลทั้งหมด  129  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    12/13

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13